Om os

Hvad er et frivilligcenter?

[blockquote class="alignright"]Frivilligcentrenes mission er at fremme lokal frivillighed - og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer [/blockquote]Et frivilligcenter er en non-profit organisation. Centret er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og det har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.
Der er knap 60 frivilligcentre i Danmark, og de er samlet i landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Frivilligcentrene har fælles mission, værdier og grundlag, men de er også forskellige og tilrettet lokale ressourcer og behov.

Frivilligcentrene kom i 2010 på finansloven med en årlig bevilling på 20 millioner kroner, hvorfra hvert frivilligcenter får 350.000 – forudsat, at de lever op til visse kriterier og får en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kroner. Frivilligcentrene kan herudover som enhver anden frivillig social forening søge midler fra private fonde og offentlige puljer såsom PUF, SATS og Uddannelsespuljen.

HVORFOR HAR VI BRUG FOR FRIVILLIGCENTRE?

I 2009 vedtog frivilligcentrene denne mission: Frivilligcentrenes mission er at fremme lokal frivillighed - og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer. Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet. Og vi er agtpågivende og debatterende overfor, hvordan krav og forventninger til frivilligheden udvikler sig.

Lars Skov Henriksen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet, har fulgt frivilligcentrene gennem fire år og evalueret deres arbejde, det er der kommet fire rapporter ud af.

Kort fortalt beskriver han frivilligcentrene som knudepunkter i den lokale velfærdsarkitektur og vurderer, at de kan spille en vigtig rolle i at gøre frivilligheden bedre i stand til at indgå i løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer, idet de blandt andet kan:

 • lægge vægt på at udvikle metoder og redskaber, så foreningerne får lettere ved at realisere deres mål
 • koordinere initiativer og aktiviteter på tværs af frivillige initiativer
 • øge kendskabet til og synligheden af frivilligt socialt arbejde
 • øge kendskabet og netværkene mellem de lokale foreninger
 • opfange lokale behov og nye muligheder og kanalisere dem ud til øvrige foreninger samt opad til kommunen og offentligheden
 • lette foreningernes indgang til det offentlige og lette det offentliges indgang til det frivillige sociale arbejde
ET FRIVILLIGCENTER TILBYDER BLANDT ANDET
 • Foreningsstøtte og konsulentbistand omkring foreningsdrift og udvikling - eksempelvis rådgivning og sparring om fundraising, rekruttering og fastholdelse af frivillige
 • Frivilligjobformidling: synliggør det frivillige arbejde og fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde
 • Foreningsservice i form af praktisk hjælp til at kopiere, opsætte en folder, oprette en hjemmeside, læse korrektur på en projektansøgning eller henvisning til kontaktpersoner i kommunen eller i en forening
 • Kurser, workshop og temadage for de frivillige inden for emner, der er relevante på tværs af foreningsgrænser - fx fundraising, rekruttering eller samtaleteknik.
 • Koordinere og samordne frivillige initiativer ved at danne og facilitere netværk, samarbejde og erfaringsudveksling
Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me