Log på

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nyheder

Generalforsamling Frivilligcenter Fredensborg

 

Teglgårdsvej 423 A, 3050 Humlebæk
www.frivilligcenterfredensborg.dk
admin@frivilligcenterfredensborg.dk
tlf. 30 28 40 85
Humlebæk 21. marts 2018

 

Generalforsamling Frivilligcenter Fredensborg

Den 18. april 2018 kl. 18.00 – 21:00 i Humlebæk Bibliotek


Vi starter ud med en lille anretning kl. 18.00 og herefter afholdes generalforsamling.

Dagsorden for Generalforsamlingen

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2) Bestyrelsen/formandens beretning
3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4) Forelæggelse af budget og fokusområder
5) Fastsættelse af kontingent
6) Indkomne forslag
7) Valg af bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægter §7 stk.2 og 3
8) Valg af godkendt ekstern revisor
9) Evt.

Efter generalforsamlingen vil der være en præsentation af Frivilligcenter
Fredensborgs nye vision og strategi og proces omkring hvordan vi sammen
kan styrke den sociale frivillighed i vores kommune.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag
såvel som revideret regnskab fremlægges til gennemsyn for medlemmerne
senest 8 dage før generalforsamlingen, på foreningens kontor.

Kontingent for 2018 er kr. 200,- for foreninger og kr. 100,- for
støttemedlemmer.
Kontingent indbetales til Danske Bank på reg. nr.: 1551 konto nr. 10826306 senest den 14. april 2018 for at være stemmeberettiget.

NB: Generalforsamlingen afholdes på Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 Humlebæk.

Med venlig hilsen
Ruth Cilwik Andersen
Formand