Generalforsamling

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING I FRIVILLIGCENTER FREDENSBORG

10. APRIL KL. 18 – 21 MEDBORGERHUSET EGEDAL

Generalforsamling 

Onsdag den 10. april kl. 18 – 21 afholder Frivilligcenter Fredensborg generalforsamling i Medborgerhuset Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal.

Alle er velkommen til en sjov og inspirerende aften hvor der er lækker forplejning, foredrag ved Thomas Uhrskov om at skabe fællesskaber, nyt fra den frivillige verden i vores kommune og chance for at møde en masse engagerede mennesker.

Vi glæder os til at se dig.

                                                        Thomas UhrskaovLogo     

Thomas Uhrskov er foredragsholder, forfatter og TV-mand og bor i Fredensborg Kommune

Da Formand, Ruth Cilwik Andersen, har orlov dette forår er det næstformand, Kjeld Kragelund, som er konstitueret formand og varetager formandens pligter ved generalforsamlingen

 

 

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING FOR FRIVILLIGCENTER FREDENSBORG 2019

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Bestyrelsen/formandens beretning

3) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4) Forelæggelse af budget

5) Fastsættelse af kontingent

6) Indkomne forslag (ingen)

7) Valg af bestyrelse og suppleanter jf. Vedtægter §7 stk.2 og 3

  • Kim Wentzel, sekretær, er på valg og genopstiller
  • Vivi Jensen, kasserer, stoppede i årets løb og blev erstattet af suppleant Per Windfeld-Hansen, som opstiller som bestyrelsesmedlem
  • Bente Thomsen, suppleant, er på valg og genopstiller
  • Vi skal have endnu en suppleant stemt ind i bestyrelsen

8) Valg af godkendt ekstern revisor

9) Evt.

Har du forslag til generalforsamlingen skal de være mailet til konstitueret formand, Kjeld Kragelund Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 14 dage før generalforsamlingen

Det revideret regnskab for 2018 er fremlagt til gennemsyn for medlemmerne fra 1. april på Centerleder, Peter Søndergaards kontor.

Vil du stemme til generalforsamlingen?

Kontingent for 2019 er kr. 200,- for foreninger og kr. 100,- for støttemedlemmer.
Kontingent indbetales til Danske Bank på reg. nr.: 1551 konto nr. 10826306 senest den 9. april 2019 for at være stemmeberettiget.

Frivilligcenter Fredensborg

Teglgårdsvej 423A
3050 Humlebæk
Tlf.: 3028 4085
Åbent mandag - fredag kl. 10 - 14

E-mail : Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.